Đơn vị đủ điều kiện gia hạn tự động đợt 3 (ngày 26 tháng 6 năm 2017)

26/06/2017 09:20 PM


 

TT Tên doanh nghiệp TS OM Tổng thẻ Từ ngày Đến ngày
01 EB0002S HTX Vận Tải 19/05 931 5 13 949 01/07/2017 31/12/2017
02 NS0011S Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Vàng Anh 11     11 01/07/2017 31/12/2017
03 NS0017S Trường Mầm Non Tư Thục Thiên Đức 41 2   43 01/07/2017 31/12/2017
04 NS0025S Lớp Mẫu giáo độc lập Bút Chì Màu 3     3 01/07/2017 31/12/2017
05 SS0072S Trường THCS Tô Ký 93 2   95 01/07/2017 31/12/2017
06 TS0073S Công ty TNHH May Lâm Giang 3     3 01/07/2017 31/12/2017
07 TS0080S Công ty TNHH May Công nghiệp Bình Minh 1     1 01/07/2017 31/12/2017
08 TS0100S Công ty TNHH Minh Nguyệt 39 1   40 01/07/2017 31/12/2017
09 TS0119S DNTN Cao Lâm 38 3 1 42 01/07/2017 31/12/2017
10 TS0127S Công ty TNHH Nhật Linh 22     22 01/07/2017 31/12/2017
11 TS0139S Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Giấy Song Nam 19     19 01/07/2017 31/12/2017
12 TS0148S Cty TNHH TM Đoan Việt 15 1   16 01/07/2017 31/12/2017
13 TS0184S DNTN SX TM Thái Lê 20     20 01/07/2017 31/12/2017
14 TS0212S DNTN Minh Loan 2     2 01/07/2017 31/12/2017
15 TS0282S Cty TNHH SX TM Ngọc Hoàng Gia 52     52 01/07/2017 31/12/2017
16 TS0304S CTY TNHH SX TM Lúa Sớm 5   1 6 01/07/2017 31/12/2017
17 TS0312S Cty TNHH SX_XD Quốc Phú 6     6 01/07/2017 31/12/2017
18 TS0316S Công ty MTV  May Mặc Chisan 11     11 01/07/2017 31/12/2017
19 TS0320S Cty TNHH Ván ép - CK - XD Nhật Nam 129 2 1 132 01/07/2017 31/12/2017
20 TS0323S Cty TNHH SX-TM Tứ Mã 9     9 01/07/2017 31/12/2017
21 TS0324S Công ty TNHH SX TM DV Phụng Quang Trung 84 2   86 01/07/2017 31/12/2017
22 TS0332S Cty TNHH TM DV Đại Thủy Sơn 2     2 01/07/2017 31/12/2017
23 TS0357S Cty TNHH Huy Phát 83 1   84 01/07/2017 31/12/2017
24 TS0380S Cty TNHH Cơ Khí Tiêu Dùng Kim Sơn 47     47 01/07/2017 31/12/2017
25 TS0386S Cty TNHH SX Hiệp Tâm 8     8 01/07/2017 31/12/2017
26 TS0410S Cty TNHH An Việt Long 136     136 01/07/2017 31/12/2017
27 TS0419S Cty TNHH CK-Chế Tạo Máy Tuấn Tú 17     17 01/07/2017 31/12/2017
28 TS0427S Cty TNHH SX_TM Đông Bắc Vina 9     9 01/07/2017 31/12/2017
29 TS0470S Cty TNHH Đông Tiến 100 3   103 01/07/2017 31/12/2017
30 TS0493S Công ty TNHH Hưng Vĩnh Đạt 2     2 01/07/2017 31/12/2017
31 TS0501S Cty CP C.Nghệ Thực Phẩm Thái Bình Dương 29 1   30 01/07/2017 31/12/2017
32 TS0503S Cty TNHH SX TM Thiên Vương 3     3 01/07/2017 31/12/2017
33 TS0505S Cty TNHH SX TM DV Toàn Năng 76     76 01/07/2017 31/12/2017
34 TS0516S Cty TNHH Hà Doanh 2     2 01/07/2017 31/12/2017
35 TS0517S Cty TNHH Hoài Bảo 2     2 01/07/2017 31/12/2017
36 TS0520S Công ty TNHH SX_TM_XD Trung Thuận 1 1   2 01/07/2017 31/12/2017
37 TS0543S Văn phòng Công Chứng Lý Thị Như Hòa 28     28 01/07/2017 31/12/2017
38 TS0548S Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Quốc An 1     1 01/07/2017 31/12/2017
39 TS0557S Cty TNHH SX TM Kính Việt Phú 27     27 01/07/2017 31/12/2017
40 TS0584S Cty TNHH SX_TM_DV Hóa Chất Sơn Hoàn Mỹ 6 1   7 01/07/2017 31/12/2017
41 TS0607S Cty TNHH Minh Sỹ 3   1 4 01/07/2017 31/12/2017
42 TS0616S Cty TNHH XNK Sang Trọng 20     20 01/07/2017 31/12/2017
43 TS0620S Cty TNHH TM XD Điện Trung Thành 35     35 01/07/2017 31/12/2017
44 TS0636S Cty TNHH MTV Tuyết Long 6     6 01/07/2017 31/12/2017
45 TS0642S Cty TNHH SX Dư Long 27     27 01/07/2017 31/12/2017
46 TS0646S Công ty TNHH Sinh Vật Cảnh Sơn Thảo Nguyên 3     3 01/07/2017 31/12/2017
47 TS0648S Cty TNHH TM DV Tư Vấn Hương Lan 1     1 01/07/2017 31/12/2017
48 TS0658S Cty CP Sinh Học Mê Kông 27     27 01/07/2017 31/12/2017
49 TS0661S Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Hóc Môn 68 2   70 01/07/2017 31/12/2017
50 TS0680S Cty TNHH DV TM Kỹ Thuật Sao Vàng 1 1   2 01/07/2017 31/12/2017
51 TS0686S Cty TNHH Cơ Khí Thành Lộc 2     2 01/07/2017 31/12/2017
52 TS0691S Cty TNHH MTV XD Công Trình Hoàng Đồng 5     5 01/07/2017 31/12/2017
53 TS0696S Công ty TNHH SX TM Vận Tải Minh Phúc 5     5 01/07/2017 31/12/2017
54 TS0704S Công ty TNHH Cơ Điện Đại Phong 12     12 01/07/2017 31/12/2017
55 TS0742S Cty TNHH Tiền Hậu 31     31 01/07/2017 31/12/2017
56 TS0751S DNTN May Mặc Chí Thành 32     32 01/07/2017 31/12/2017
57 TS0786S Hộ kinh doanh Đại lý thuốc số 46 3     3 01/07/2017 31/12/2017
58 TS0801S DNTN Thương Mại Gia Hưng Phát 4     4 01/07/2017 31/12/2017
59 TS0805S Cty TNHH TM DV Thiên Dũng Phát 2     2 01/07/2017 31/12/2017
60 TS0828S Công ty Cổ phần Đại Hoàng Thuỷ 12 1   13 01/07/2017 31/12/2017
61 TS0835S Cty TNHH MTV SX TM Anh Nhân 4     4 01/07/2017 31/12/2017
62 TS0865S Công ty TNHH TM DV XD Lê Tú 2     2 01/07/2017 31/12/2017
63 TS0876S Công ty TNHH SX TM Nút Minh Đạt 15     15 01/07/2017 31/12/2017
64 TS0908S Cty TNHH MTV TM DV SX BB Giấy HTKA 9     9 01/07/2017 31/12/2017
65 TS0923S Cty TNHH MTV TTB Trường Học Thành Phát 42     42 01/07/2017 31/12/2017
66 TS0945S Công ty TNHH Song Phước 2     2 01/07/2017 31/12/2017
67 TS0962S Cty TNHH Một thành viên K&L Vina 19     19 01/07/2017 31/12/2017
68 TS0973S Công ty TNHH SX TM Thiên Thịnh Phát 46 1 1 48 01/07/2017 31/12/2017
69 TS0980S Cty TNHH MTV SX-TM-DV Phan Gia Phát 3     3 01/07/2017 31/12/2017
70 TS0984S Công ty TNHH MTV Xích Đạo Sài Gòn 12     12 01/07/2017 31/12/2017
71 TS1008S DNTN Quán Cà phê Trung nguyên Lãng Du 2     2 01/07/2017 31/12/2017
72 TS1016S Cty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Hòa Phát 6     6 01/07/2017 31/12/2017
73 TS1020S Công ty TNHH TM XNK Tân Khải Phú 4 1   5 01/07/2017 31/12/2017
74 TS1022S Cty TNHH KT Lắp đặt PCCC An Toàn Phát 6     6 01/07/2017 31/12/2017
75 TS1033S Cty TNHH TM DV XD Quách Đông 2     2 01/07/2017 31/12/2017
76 TS1061S Cty Cổ phần Xây dựng TM DV Gia Cát 3 1   4 01/07/2017 31/12/2017
77 TS1069S Công ty TNHH May Mặc Tấn Hoàng Sang 19     19 01/07/2017 31/12/2017
78 TS1078S Công ty TNHH Nhựa Dư Long 97 1   98 01/07/2017 31/12/2017
79 TS1086S Cty TNHH MTV SX TM DV KT CK Hùng Vương 11     11 01/07/2017 31/12/2017
80 TS1094S Công ty TNHH SX TM DV Minh Tâm 19 1   20 01/07/2017 31/12/2017
81 TS1102S Cty Cổ phần Công nghệ & Đầu Tư Tháng Mười 1     1 01/07/2017 31/12/2017
82 TS1109S Công ty TNHH Công nghệ CNC Sài Gòn 9 1   10 01/07/2017 31/12/2017
83 TS1114S Cty TNHH Một Thành Viên Lập Tường 18     18 01/07/2017 31/12/2017
84 TS1117S Cty TNHH MTV Khách sạn Song Quân 307 4     4 01/07/2017 31/12/2017
85 TS1119S Công ty TNHH MTV Smart Printing 33 1   34 01/07/2017 31/12/2017
86 TS1132S Công ty TNHH Một thành viên Nhân phát 26 1   27 01/07/2017 31/12/2017
87 TS1135S Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Vũ (TP.Hà Nội) 13     13 01/07/2017 31/12/2017
88 TS1150S Công Ty Cổ Phần Nội Thất Hoàng Phát 25 1   26 01/07/2017 31/12/2017
89 TS1172S Cty TNHH SX TM Long Phú 19     19 01/07/2017 31/12/2017
90 TS1233S Xưởng SX Công ty Cổ Phần Hải Kim 89   2 91 01/07/2017 31/12/2017
91 TS1240S Cty TNHH May công nghiệp Việt Nhật 15   1 16 01/07/2017 31/12/2017
92 TS1241S Cty TNHH TM DV SUNSHINE FASHION 14 1   15 01/07/2017 31/12/2017
93 TS1252S Cty TNHH MTV SX DV Ngôi Sao Phương Đông 14     14 01/07/2017 31/12/2017
94 TS1261S Công ty TNHH Thương Mại Xe Nâng Kato 5     5 01/07/2017 31/12/2017
95 TS1269S Cty TNHH TM ĐT Hoàng Kim Phát 2 1   3 01/07/2017 31/12/2017
96 TS1270S Cty TNHH MTV XNK Song Hà 6     6 01/07/2017 31/12/2017
97 TS1277S Cty TNHH ĐTTM Trí Thiện 8     8 01/07/2017 31/12/2017
98 TS1288S Cty TNHH SX TM DV & In QC Thành Phú 5     5 01/07/2017 31/12/2017
99 TS1292S CTy TNHH TM DV Cơ điện Sài Gòn 1     1 01/07/2017 31/12/2017
100 TS1296S Công Ty TNHH Thép Khai Minh Đạt 1     1 01/07/2017 31/12/2017
101 TS1323S Công Ty TNHH ĐTvà XD TM Quốc Tế Hà Anh 4     4 01/07/2017 31/12/2017
102 TS1329S Công Ty TNHH SX TM DV Dương Phát Minh 2 1   3 01/07/2017 31/12/2017
103 TS1333S Công Ty TNHH Trâm Nguyễn Hoàng 1     1 01/07/2017 31/12/2017
104 TS1336S DNTN DV TM Việt Đan 32     32 01/07/2017 31/12/2017
105 TS1339S Chi Nhánh Công Ty TNHH Thủy Sản Cửu Long T.L 12     12 01/07/2017 31/12/2017
106 TS1352S Công Ty TNHH Xây Dựng TM Gia Phú Cường 8     8 01/07/2017 31/12/2017
107 TS1355S Công Ty TNHH MTV SX TM Nhãn Mác Phúc Thịnh 15     15 01/07/2017 31/12/2017
108 TS1359S Công Ty TNHH XNK Phúc An Thành 13     13 01/07/2017 31/12/2017
109 TS1365S Hộ Kinh Doanh Nhất Lộ Gia 17     17 01/07/2017 31/12/2017
110 TS1369S Công ty TNHH SX và TM Sơn Quang Huy 6     6 01/07/2017 31/12/2017
111 TS1370S CN Liên Hiệp HTX - CO.OP MART Đỗ Văn Dậy 42 1 1 44 01/07/2017 31/12/2017
112 TS1371S Công ty TNHH SX TM Long Xing 1     1 01/07/2017 31/12/2017
113 TS1378S Công ty TNHH Sơn Minh Toàn 4     4 01/07/2017 31/12/2017
114 TS1379S Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng TM Thiên Thành 10     10 01/07/2017 31/12/2017
115 TS1385S Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thái Hòa 10 1   11 01/07/2017 31/12/2017
116 TS1417S Công Ty TNHH DV TM Tân Tân Đệ 2     2 01/07/2017 31/12/2017
117 TS1424S Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Quốc Tế Vin Va 1     1 01/07/2017 31/12/2017
118 TS1450S Công ty TNHH XD và TTNT Anh Phương 3     3 01/07/2017 31/12/2017
119 TS1463S Công ty TNHH MTV Típ Vina 2     2 01/07/2017 31/12/2017
120 TS1468S Công ty CP Sơn Nicewalls 9     9 01/07/2017 31/12/2017
121 TS1499S Công ty TNHH MTV Tư vấn XD Giao Thông Việt 2     2 01/07/2017 31/12/2017
122 TS1509S DNTN TM Ngọc Đến 12     12 01/07/2017 31/12/2017
123 TS1514S Công ty TNHH XNK Anh Tuấn 3     3 01/07/2017 31/12/2017
124 TS1521S Công ty TNHH TM SX Giấy Tân Thành Phát 2     2 01/07/2017 31/12/2017
125 TS1524S Công ty TNHH Vạn Vạn Thiên Phúc 3     3 01/07/2017 31/12/2017
126 TS1531S Công ty TNHH U.K Vina 43 3   46 01/07/2017 31/12/2017
127 TS1533S Công ty TNHH TM DV XD và VT Mai Phương 6     6 01/07/2017 31/12/2017
128 TS1555S Công ty TNHH Fujitech 1     1 01/07/2017 31/12/2017
129 TS1559S Công ty CP SX TM DV Hưng Lộc Phát 3     3 01/07/2017 31/12/2017
130 TS1569S NH TM CP ĐT và PT VN - CN Hóc Môn 67 3 1 71 01/07/2017 31/12/2017
131 TS1570S CN Công ty TNHH Đức Minh Sài Gòn - Xưởng sản xuất 28     28 01/07/2017 31/12/2017
132 TS1571S Công ty CP Đầu Tư Phan Huỳnh Gia Phát 3     3 01/07/2017 31/12/2017
133 TS1584S Công ty TNHH Vật tư Công trình Hưng Thịnh 4     4 01/07/2017 31/12/2017
134 TS1616S Công ty TNHH Tiếp Vận Long Nguyễn 26     26 01/07/2017 31/12/2017
135 TS1625S Công ty TNHH MTV DV TM XNK Tiến Đức 1     1 01/07/2017 31/12/2017
136 TS1628S Công ty TNHH MTV May Mặc TM và DV Minh Sơn 57 3   60 01/07/2017 31/12/2017
137 TS1652S Công ty TNHH Thế Giới Trả Góp 2     2 01/07/2017 31/12/2017
138 TS1679S Công ty TNHH Sab Technologies 44     44 01/07/2017 31/12/2017
139 TS1683S Công ty TNHH ĐT TM XD SVC 4     4 01/07/2017 31/12/2017
140 TS1689S DNTN Thái Châu 8     8 01/07/2017 31/12/2017
141 TS1696S Công ty TNHH Trại nấm Việt Phước 3     3 01/07/2017 31/12/2017
142 TS1697S Công ty TNHH MTV TM DV XD Trí Tuệ Việt 2     2 01/07/2017 31/12/2017
143 TS1701S Công ty TNHH MTV Gia công SX Dây Đai JK 5     5 01/07/2017 31/12/2017
144 TS1707S Công ty CP ĐT Thuận Thiên Thành 2     2 01/07/2017 31/12/2017
145 TS1714S Công ty TNHH TM Thái Bình Phát 4     4 01/07/2017 31/12/2017
146 TS1715S Công ty CP Nội Thất Sáng Tạo 4     4 01/07/2017 31/12/2017
147 TS1727S Công ty TNHH MTV SX TM XNK Pac 2     2 01/07/2017 31/12/2017
148 TS1735S Công ty TNHH TB XD Hưng Thịnh 13     13 01/07/2017 31/12/2017
149 TS1742S Công ty TNHH TM DV ĐT XNK Thái Sơn 8     8 01/07/2017 31/12/2017
150 TS1764S Công ty TNHH XD Đại Thắng 6     6 01/07/2017 31/12/2017
151 TS1790S Công ty TNHH TM DV Minh Quang Củ Chi 33     33 01/07/2017 31/12/2017
152 TS1793S Chi Nhánh DNTN Nhật Ân 4     4 01/07/2017 31/12/2017
153 TS1806S Cty TNHH XD Thương mại Dịch vụ Nguyên Thành Phát 5     5 01/07/2017 31/12/2017
154 TS1838S Công ty TNHH SX TM DV Khang Nam 19     19 01/07/2017 31/12/2017
155 TS1895S Công ty TNHH May thêu Long Vân 34 1   35 01/07/2017 31/12/2017
156 TS1907S Công ty TNHH Lạc Hưng 1     1 01/07/2017 31/12/2017
157 TS1947S Công ty TNHH DV Giao nhận Kim Mậu 2     2 01/07/2017 31/12/2017
158 TS1948S Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đất Quảng 1     1 01/07/2017 31/12/2017
159 TS1952S Công ty TNHH Kim Loại Korea 13     13 01/07/2017 31/12/2017
160 TS1953S Công ty TNHH SX TM In ấn Thông Xanh 2     2 01/07/2017 31/12/2017
161 TS1954S Công ty TNHH TM DV Du Lịch Thắng 1 1   2 01/07/2017 31/12/2017
162 TS2037S Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại The Furniture 5     5 01/07/2017 31/12/2017
163 TS2049S Công ty CP Teracy 5 1   6 01/07/2017 31/12/2017
164 TS2051S CN Công ty TNHH Cơ điện tử Hiệp Phát 7     7 01/07/2017 31/12/2017
165 TS2157S CTY TNHH MTV TM Kim Phương Nguyễn 1     1 01/07/2017 31/12/2017
166 TS2190S Công ty TNHH TM Hưng Hưng Long 15 1   16 01/07/2017 31/12/2017
167 TS2191S Công ty CP Công trình Viễn Thông 2     2 01/07/2017 31/12/2017
168 TS2192S Công ty TNHH Bags Connection Vina 138 1   139 01/07/2017 31/12/2017
169 TS2195S Công ty TNHH Tokoseiki Việt Nam 37 1   38 01/07/2017 31/12/2017
170 TS2196S Công ty TNHH SX TM DV Hòa Đức 3 1   4 01/07/2017 31/12/2017
171 TS2295S Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Long Phước 22 1   23 01/07/2017 31/12/2017
172 TS2305S Công ty TNHH MTV Máy móc thiết bị MeGaTop 6     6 01/07/2017 31/12/2017
173 TS2337S Công ty TNHH Hồng Phúc Đức 88 3   91 01/07/2017 31/12/2017
174 TS2387S Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Hà Nam 3     3 01/07/2017 31/12/2017
175 TS2392S Công ty TNHH TM - DV - XD Điện Trường Thành 15     15 01/07/2017 31/12/2017
176 TS2450S Công ty TNHH XD - Địa Chất - Khoáng sản Vĩnh An 9     9 01/07/2017 31/12/2017
177 TS2465S Công ty TNHH TM DV SX Cơ khí Vân Phong 1     1 01/07/2017 31/12/2017
178 TS2468S Cty TNHH SX - CK ELINE 7     7 01/07/2017 31/12/2017
179 TS2470S Công ty TNHH TM VT Tuấn Dũng 1     1 01/07/2017 31/12/2017
180 TS2560S Cty TNHH XD Tổng Hợp Phước Thịnh 3     3 01/07/2017 31/12/2017
181 TS2598S Cty TNHH XNK Cá Nhiệt Đới Phương Nam 5     5 01/07/2017 31/12/2017
182 TS2621S CTY TNHH TM DV SX Dịu Hiền 20     20 01/07/2017 31/12/2017
183 TS2660S Công ty TNHH Vạn Song Nguyên 10     10 01/07/2017 31/12/2017
184 YN0021S Công ty TNHH Hakers Việt Nam 289 11   300 01/07/2017 31/12/2017
185 YN0077S Công ty TNHH Jeon Kyung Vina 27 1   28 01/07/2017 31/12/2017
186 YN0094S Công ty TNHH Impromundi 62     62 01/07/2017 31/12/2017