Đơn vị vi phạm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2016

Thông báo thủ tục nộp hồ sơ gộp sổ BHXH đối với người lao động có nhiều sổ

Thông báo gửi hồ sơ qua bưu điện- Công văn 1762.

Đơn vị vi phạm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 06/2016

Đơn vị vi phạm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 05/2016

Thông báo về việc tăng mức lương cơ sở lên 1.210.000 đồng từ ngày 01/05/2016

Đơn vị vi phạm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 04/2016

Đơn vị vi phạm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 03/2016

Thông báo về việc Phổ biến và Trao đổi một số vấn đề về Luật BHXH, Luật BHYT

Hướng dẫn về việc cung cấp số tài khoản của người lao động