BHXH Nhà Bè tổ chức Đại hội Chi bộ 2020 - 2025

16/03/2020 08:37 AM


Sáng 11/3/2020, Chi bộ Bảo hiểm Xã hội Huyện Nhà Bè tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ III (2020 - 2025). Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Sáng, Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban dân vận huyện, Chủ Tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Lê Thị Anh Thư huyện ủy viên – Phó Chủ Tịch UBND huyện cùng các đồng thuộc các ban đảng và toàn bộ đảng viên trong Chi bộ tham dự.

Tại Đại hội, đã nghe đồng chí Bí thư báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá các kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng và phát triển đảng, đã kết nạp được 05 đảng viên mới, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống diễn biến, tự diễn biến, các đảng viên thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; XII của đảng kết hợp thực hiện tốt Nghị quyết 05/TW về đầy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh. Bên cạnh đó còn có hạn chế nhất định trong công tác chỉ đạo phát triển BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình chưa tương xứng với tiềm năng.

Về công tác chuyên môn, thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, bình quân tăng hàng năm là 20%. Số đơn vị tham gia tăng bình quân 19,16%, năm 2015 có 486 đơn vị thì năm 2019 có 998 đơn vị tham gia. Số đối tượng tham gia tăng bình quân tăng 10%. Công tác cấp sổ, thẻ; chi, trả các chế độ được thực hiện khá kịp thời, không xảy ra thất thoát, tiêu cực; trong 05 năm qua chi hàng năm tăng bình quân 24,8 %, tăng 3,2 lần. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT chưa đạt 100% theo mục tiêu của ngành, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa đạt so với tiềm năng. Nhưng hàng năm, đơn vị vẫn phấn đấu số thu năm sau đều cao hơn năm trước;

             Về thành tích thi đua, trong 5 năm liền (2015 - 2019), Chi bộ, đơn vị và các đoàn thể đều đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 2017; các năm 2016, 2017, 2018 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Bằng khen Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam năm 2015, năm 2017. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Về cá nhân: trong nhiệm kỳ có 10 viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 25 viên chức được tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH thành phố.

Trong nhiệm kỳ có 100% đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện bản cam kết tu dưỡng cá nhân theo chủ đề hàng năm; có 2 đảng viên được tuyên dương gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện và 10 đảng viên được tuyên dương tại Chi bộ; đạt giải khuyến khích trong đợt tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ Chi bộ được Huyện ủy khen tặng 02 gương điển hình cá nhân và 01 gương điển hình tập thể về thành tích “dân vận khéo”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Sáng, Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban dân vận huyện, Chủ Tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, đề nghị Cấp ủy Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Khóa XII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Bồi dưỡng đội ngũ đảng viên trẻ để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn, đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Huyện ủy, BHXH TP.HCM giao; Tăng cường công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong đó đặc biệt quan tâm BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Đại hội đã làm việc khẩn trương, nghiệm túc, đúng quy định của đảng. Kết quả tại Đại hội, các đảng viên đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ III (2020 - 2025) gồm 03 đồng chí, sau đó bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Đồng chí Đỗ Văn Thuyên Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lành, phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ, Đại hội đã thành công tốt đẹp./.

                                                     CTV: Hoàng Thiên – BHXH Nhà Bè

Hoàng Thiên