Dịch Covid 19 - Quyền lợi người có thẻ BHYT luôn được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm.

20/04/2020 10:45 AM


Để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Ngày 17/4/2020 Bộ Y tế có văn bản số 2146/BYT-BH về việc hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19 như sau:

Thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải KCB tại cơ sở KCB được quy định khoản do ngân sách nhà nước chi trả bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền….theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Phần cùng chi trả chi phí KCB đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT bao gồm: Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT; Chi phí thực hiện cách ly y tế.

Đối tượng áp dụng là người cách ly y tế tập trung tại cơ sở KCB do COVID-19, bao gồm: Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch do COVID-19; Người đang cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tại cửa khẩu nhưng có dấu hiệu tiến triển thành bệnh dịch do COVID-19.

Ngoài ra quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả quy định tại điểm 2.1 khoản này.

Các trường hợp khác được thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang điều trị tại cơ sở KCB (không phải là điều trị bệnh do COVID-19), nhưng phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế ....(sau đây gọi tắt là cơ sở KCB phải cách ly y tế), cụ thể như sau: Chi phí KCB trước ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế do quỹ BHYT và người có thẻ BHYT thanh toán theo quy định hiện hành về BHYT; Đối với trường hợp người bệnh có chi phí KCB từ ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế được ngân sách nhà nước chi trả chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19 (nếu có), bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT; Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT; Chi phí thực hiện cách ly y tế. Phần quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả quy định tại tiết a điểm này. (Nội dung cụ thể tại văn bản số 2146/BYT-BH ngày 17/24/2020 của Bộ y tế)./.

    Tin ảnh: Hoàng Thiên - BHXH Huyện Nhà Bè

Hoàng Thiên