TB về việc sử dụng phần mềm iBHXH đối với các đơn vị trên điạ bàn huyện Nhà Bè (TB số 3840/BHXH-CNTT)

18/10/2014 11:51 AM


Nhằm cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh cung cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ công tác lập hồ sơ tham gia BHXH với tên gọi iBHXH cho tất cả cơ quan, đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. (đính kèm TB số 3840/BHXH-CNTT)

Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè đề nghị các đơn vị nhanh chóng cài đặt phần mềm iBHXH để thực hiện việc giao nhận hồ sơ BHXH có mã vạch, áp dụng từ ngày 01/11/2014.


File đính kèm