Thay đổi mẫu D02-TS bổ sung thông tin ngành nghề nặng nhọc độc hại

10/09/2013 02:04 PM


 Theo công  văn 2899/BHXH-THU về việc hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong hồ sơ thu BHXH, BHYT.

BHXH quận Tân Bình thông báo cho các đơn vị về việc thay đổi trên và file đính kèm.

trân trọng./.


File đính kèm