710/BHXH-QLTNHS VV tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ BHYT

13/03/2015 10:21 AM


 Hiện nay số lượng đơn vị nộp hồ sơ vào những ngày cuối tháng rất đông, đặc biệt là những hồ sơ báo giảm có trả thẻ BHYT. Do khả năng tiếp nhận hồ sơ trong ngày có hạn, để giảm áp lực và thời gian chờ đợi của khách hàng và không ảnh hưởng đến việc tăng giá trị thẻ khi nộp hồ sơ báo giảm không kịp thời. Bảo hiểm xã hội Thành phố lưu ý các đơn vị tham gia BHXH một số nội dung sau (file đính kèm)


File đính kèm