726/BHXH-THU vv Thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

13/03/2015 10:25 AM


Căn cứ Luật Việc làm (Luật số 38/2013/QH13 ngày 116/11/2014), thì kể từ ngày 01/01/2015, người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc. (file đính kèm)


File đính kèm