Rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

16/07/2019 09:57 AM


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Tân Bình.

Thực hiện Công văn số 1302/BHXH-QLT ngày 12/06/2019 của BHXH Thành phố về việc rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT. Nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT trong quá trình tổ chức xác minh và rà soát dữ liệu, BHXH Quận Tân Bình hướng dẫn việc xác minh và rà soát dữ liệu trùng mã số BHXH và bổ sung thông tin còn thiếu của người lao động như sau:

1. Mục đích:

Mỗi cá nhân tham gia BHXH, BHYT có một mã số BHXH duy nhất, không trùng lắp.

2. Yêu cầu:

Cập nhật, bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Xác minh thông tin trùng mã số BHXH của người lao động đang tham gia BHXH tại đơn vị.

3. Tóm tắt các bước thực hiện:

Bước 1: Đơn vị tải 3 file đính kèm trong email do cơ quan BHXH cung cấp.

- DANH SÁCH CẬP NHẬT KẾT QUẢ XÁC MINH (File word có tên là mã đơn vị và đuôi kèm _DSXM) là danh sách người tham gia tại đơn vị cần xác minh.

- DANH SÁCH CHI TIẾT TRÙNG MÃ SỐ (File excel có tên chỉ mã đơn vị) là file chi tiết người tham gia tại đơn vị được đánh số thứ tự, có thông tin mã số BHXH trùng thông tin ở những dòng kế tiếp không được đánh số thứ tự.

- MẪU TK1-TS (File pdf có tên là mã đơn vị và đuôi kèm _TK) là mẫu TK1-TS in sẵn thông tin của người cần xác minh, bổ sung.

Bước 2: Đơn vị chuyển thông tin trùng mã số BHXH (lấy từ DANH SÁCH CHI TIẾT TRÙNG MÃ SỐ ở trên) và biểu TK1-TS cho người tham gia để xác minh và bổ sung thông tin còn thiếu (ghi trực tiếp trên mẫu TK1-TS):

- Người tham gia ghi kết quả xác minh mã số BHXH vào mục 04 phần II trong mẫu TK1-TS: Nội dung thay đổi yêu cầu "số sổ của tôi gồm: .......; số sổ không phải của tôi gồm:  ........." (ghi mỗi mã số BHXH cách nhau dấu “;”).

- Người tham gia hoàn thiện các thông tin còn thiếu khác trên mẫu TK1-TS: Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước; Số điện thoại; Địa chỉ liên hệ;….

Bước 3: Đơn vị cập nhật thông tin còn thiếu và kết quả xác minh vào DANH SÁCH CẬP NHẬT KẾT QUẢ XÁC MINH

- Cập nhật thông tin cá nhân ở 3 cột: số điện thoại di động, số CMND, địa chỉ liên hệ (nếu đang trống hoặc sai).

- Cập nhật kết quả xác minh (tại cột Kết quả xác minh): Ghi 1 trong 3 trường hợp: "Tồn tại"; "Trùng"; "Không tồn tại", như sau:

+ Tồn tại: người tham gia thực tế có làm việc tại đơn vị. Đơn vị bổ sung ghi chú “đã nghỉ việc” đối với trường hợp người tham gia không còn làm việc và thực hiện ngay hồ sơ báo giảm nghỉ việc, chốt sổ cho người tham gia.

+ Trùng: người tham gia có từ 2 mã số BHXH trở lên, đơn vị căn cứ vào TK1-TS do người lao động ghi (Bước 2) thực hiện nhập mã số BHXH khác vào cột ghi chú (nhập mỗi mã số BHXH cách nhau dấu “;”). Trường hợp này đơn vị lập thủ tục gộp sổ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 621 và nộp toàn bộ sổ BHXH của người tham gia có nhiều sổ (do người lao động cung cấp) cho cơ quan BHXH chậm nhất ngày 20/7/2019 để được gộp sổ BHXH về một số BHXH duy nhất. Sau thời gian trên người tham gia chưa nộp sổ BHXH thì cơ quan BHXH sẽ tự động gộp sổ. Mọi quyền lợi phát sinh của người tham gia bị ảnh hưởng vì không thực hiện gộp sổ do người tham gia chịu trách nhiệm.

+ Không tồn tại: Thực tế (từ trước đến nay) người tham gia không có làm việc tại đơn vị. Cơ quan BHXH sẽ tiến hành giảm thu, thu hồi sổ BHXH, thẻ BHYT (nếu có).

4. Tiến độ thực hiện:

- Chậm nhất ngày 30/06/2019, đơn vị chuyển file DANH SÁCH CẬP NHẬT KẾT QUẢ XÁC MINH đã cập nhật về địa chỉ mail tanbinh@hochiminh.vss.gov.vn.

- Chậm nhất ngày 15/07/2019, đơn vị chuyển bản giấy DANH SÁCH CẬP NHẬT KẾT QUẢ XÁC MINH (có ký, đóng dấu xác nhận của đơn vị) qua đường bưu điện về BHXH Quận Tân Bình cùng mẫu TK1-TS (đủ chữ ký của người lao động) đã hoàn thiện thông tin của người tham gia.

- Chậm nhất ngày 20/07/2019, đơn vị thực hiện gộp sổ theo phiếu giao nhận hồ sơ 621 và chuyển toàn bộ sổ BHXH của người tham gia có nhiều sổ về cơ quan BHXH Quận Tân Bình.

Trường hợp đơn vị không thực hiện xác minh dữ liệu danh sách người tham gia tại đơn vị (không cung cấp lý do), cơ quan BHXH sẽ tự động giảm thu từ ngày 01/09/2019. Mọi quyền lợi phát sinh của người tham gia bị ảnh hưởng vì không thực hiện xác minh do đơn vị chịu trách nhiệm.

Bảo hiểm xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện và phổ biến cho người tham gia BHXH, BHYT theo đúng nội dung trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH quận Tân Bình để được hướng dẫn.


File đính kèm