về việc cập nhật thông tin liên hệ kịp thời

29/07/2019 01:35 PM


Kính gửi: Giám đốc các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Tân Bình.

 

Trong thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình đã nhận được phản hồi từ một số đơn vị về tình trạng người lao động đã nghỉ việc hoặc không còn phụ trách báo cáo Bảo hiểm xã hội nhận được email và tin nhắn từ cơ quan BHXH quận gửi các thông báo số phải đóng hàng tháng và các văn bản có liên quan đến Bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, còn một số đơn vị trên địa bàn chưa bổ sung đầy đủ thông tin liên hệ, gây khó khăn trong công tác truyền tải thông tin từ cơ quan BHXH đến đơn vị.

Để khắc phục tình trạng trên, BHXH quận Tân Bình đề nghị các đơn vị sử dụng lao động rà soát và bổ sung đầy đủ thông tin liên hệ bao gồm: email của đơn vị, email người liên hệ, số điện thoại đơn vị, số điện thoại người đại diện pháp luật, số điện thoại người liên hệ, địa chỉ đăng ký kinh doanh….. khi có phát sinh thay đổi qua hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy theo Phiếu giao nhận hồ sơ 604.

Nhằm kịp thời cập nhật những thông tin cơ quan BHXH gửi cho đơn vị. Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện theo quy định.

Trường hợp đơn vị không lập báo cáo thay đổi thông tin, Bảo hiểm xã hội sẽ gửi các thông báo có liên quan qua các địa chỉ email và số điện thoại đang quản lý (thông tin đính kèm). Mọi vấn đề có liên quan đến thông tin của đơn vị, Bảo hiểm xã hội sẽ không chịu trách nhiệm.

Trân trọng./.


File đính kèm