Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( tháng 10/2019)

10/10/2019 04:17 PM


Căn cứ Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật BHYT về  Xử  lý vi phạm
Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Quyết định 888/BHXH ngày 16/7/2018 về  Sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm y tế Ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam .
BHXH quận Tân Bình thông báo danh sách các đơn vị bị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( Theo danh sách đính kèm). Đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục nợ theo quy định để được mở khóa thẻ BHYT


File đính kèm