Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường 12 (08/10/2019)

20/10/2019 05:46 PM


Căn cứ kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình và Ủy ban nhân dân phường 12 về việc thực hiện chính sách pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2019;

19 giờ 00, ngày 08 tháng 10 năm 2019 (tối thứ ba), Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 12 tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện tại UBND phường cho các Hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường nhằm phổ biến các quy định pháp luật về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đồng thời tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung chính sách pháp luật của nhà nước về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đến người dân trên địa bàn để người dân nắm bắt được quyền lợi và tự nguyện tham gia, đặc biệt bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 01/01/2018.