V/v dừng tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179

02/08/2019 11:24 AM


Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) đã thực hiện triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH chính thức từ ngày 03/4/2019 (Công văn số 330/CNTT-PM), trong đó có nội dung cá nhân đơn vị tự tra cứu thông tin theo đầu số 8179, phí dịch vụ tra cứu theo thông báo của đơn vị cung cấp dịch vụ là 1.500 đồng/tin nhắn. Phí dịch vụ này do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và nhà mạng được hưởng phí này từ tin nhắn của thuê bao di động cá nhân/đơn vị tra cứu.

Để giảm chi phí tra cứu cho cá nhân/đơn vị khi tra cứu thông tin, Trung tâm đã bổ sung thêm đầu số tra cứu 8079 với mức phí

dịch vụ là 1.000 đồng/tin nhắn bắt đầu từ ngày 16/04/2019 (Công văn số 393/CNTT-PM).

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Ngành, Trung tâm sẽ dừng đầu số tra cứu 8179 từ ngày 01/08/2019.

Trường hợp, người dân gửi tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179 sẽ nhận được tin nhắn hướng dẫn tra cứu tới đầu số 8079, cụ thể như sau:

 

 

STT

Cú pháp gửi tin nhắn tới đầu số 8179

 

Tin nhắn nhận được

 

 

1

 

TC BHXH {mã số  bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội}

Vui lòng sử dụng cú pháp: BH QT {mã số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội} gửi 8079 để tra cứu thời gian tham gia BHXH. Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

2

 

TC BHXH {mã số  bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội} {từ tháng- năm} {đến tháng-năm}

Vui lòng sử dụng cú pháp: BH QT {mã số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm  xã  hội}  {từ  tháng-năm}  {đến  tháng-

năm} gửi 8079 để tra cứu thời gian tham gia

BHXH. Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

3

 

TC BHXH {mã số  bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội} {từ năm}

{đến năm}

Vui lòng sử dụng cú pháp: BH QT {mã số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội} {từ năm} {đến năm} gửi 8079 để tra cứu thời gian tham gia BHXH. Trân trọng cảm ơn!

 

 

4

 

TC BHYT {mã thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế}

Vui lòng sử dụng cú pháp: BH THE {mã thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế} gửi 8079 để tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT. Trân trọng cảm ơn!

 

 

5

 

 

TC HS {mã hồ sơ}

Vui lòng sử dụng cú pháp: BH HS {mã hồ sơ} gửi 8079 để tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ. Trân trọng cảm ơn!

 

(Khi triển khai, các tin nhắn sẽ được chuyển sang tin nhắn tiếng Việt không dấu)

Trung tâm thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và tổ chức triển khai trong phạm vi quản lý.

Trân trọng./.

 


File đính kèm