V/v sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử

26/08/2019 02:33 PM


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Tân Bình

Căn cứ công văn số 1750/BHXH-QLT ngày 05/08/2019 của BHXH TP.Hồ Chí Minh về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử. BHXH quận thông báo một số nội dung sau:

  1. Khi có phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN, đơn vị thực hiện lập hồ sơ giao dịch điện tử nộp qua Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc sử dụng phần mềm kê khai của 7 nhà I-Van: VNPT, TS24, Thái Sơn, Efy, Viettel, Bkav, CMC.

Hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng kê khai hồ sơ giao dịch điện tử được đăng tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn. Trường hợp sử dụng phần mềm của các nhà IVan thì đơn vị liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ nêu trên để được hướng dẫn kê khai giao dịch điện tử.

Đơn vị đăng ký tài khoản sử dụng trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, tại mục Lựa chọn kiểu chứng thực phải chọn “Sử dụng chứng thư số” đúng với hiện trạng của đơn vị có sử dụng chữ ký số.

  1. Đơn vị thực hiện hồ sơ BHXH điện tử tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam thay cho phần mềm KBHXH. Đối với hồ sơ điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, đơn vị gửi chứng từ gốc kèm thông báo nộp hồ sơ điện tử thành công qua dịch vụ bưu chính về cơ quan BHXH.
  2. Kể từ ngày 16/9/2019 cơ quan BHXH chỉ tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử.

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ cơ quan BHXH (Chuyên viên CNTT – 028.39974036 – máy nhánh 129) để được giải quyết./.


File đính kèm