22/11/2019 10:42 AM

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ ...

18/11/2019 08:47 AM

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quỵ định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế; Quyết định số ...

12/11/2019 03:08 PM

Căn cứ Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật BHYT về  Xử  lý vi phạm Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Quyết định 888/BHXH ngày 16/7/2018 về  Sửa đổi, bổ ...

Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

V/v cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( tháng 11/2019)

Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường 12 (08/10/2019)

Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( tháng 10/2019)

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp năm 2019

Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho các vị chức sắc, chức việc, tăng, ni, sư trên địa bàn Quận Tân Bình

Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của Quý 4 năm 2019

danh sách các nhóm hỗ trợ zalo

Hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh sinh viên năm học 2018 - 2019 (chiều 11/09/2019)