Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( ngày 06/12/2018)

Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( ngày 07/11/2018)

Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( ngày 08/10/2018)

Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( ngày 10/9/2018)

[Thông báo] Về việc thay đổi chức vụ và mẫu chữ ký của Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình

Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ

Thông báo số 13/TB-BHXH V/v: điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT

CV 2771/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2018

KHẨN- CV 2620-QLT V/v Gia hạn thẻ BHYT năm 2018