Công văn số 2424/BHXH-CST ngày 20/11/2017 V/v gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018

Công văn mới theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

Danh sách đơn vị gia hạn thẻ tự động 6 tháng cuối năm 2017(đợt 4)

Danh sách đơn vị gia hạn thẻ tự động 6 tháng cuối năm 2017(đợt 3)

668/BHXH-CD v/v Hướng dẫn thời gian, thủ tục nộp hồ sơ hưu trí

Danh sách đơn vị gia hạn thẻ tự động 6 tháng cuối năm 2017(đợt 2)

Công văn 629/CV-BHXH V/việc gia hạn thẻ tự động 6 tháng cuối năm 2017

Danh sách đơn vị gia hạn thẻ tự động 6 tháng cuối năm 2017(đợt 1)

Danh sách các điểm thu BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Danh sách đơn vị gia hạn thẻ tự động đợt cuối năm 2017