Danh sách đề nghị gia hạn tự động thẻ BHYT năm 2017 Đợt 1

22/12/2016 08:05 AM


 Danh sách đề nghị gia hạn tự động thẻ BHYT năm 2017 ( File đính kèm )

Đợt 1:   - Ngày 21-12-2016

              - 887 đơn vị

              - 10.276 lao động

Thẻ gửi về đơn vị bằng đường bưu điện


File đính kèm