Gia Hạn Thẻ Bảo hiểm Y Tế năm 2018

CV 1734/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu BHXH,BHYT,BHTN, BH TNLĐ; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Về Mức Đóng Bảo Hiểm Y Tế Học Sinh Sinh Viên

Về Việc sử dụng Email Mới

Thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Về Cung Cấp Thông Báo kết quả đóng BHXH,BHYT,BHTN mẫu C12-TS

Về việc rà soát,trả sổ BHXH cho người lao động

Về việc Thu BHYT Hộ Gia Đình

Về việc đưa lên trang web danh sách các điểm thu BHXH,BHYT

Thông báo về việc chuyển C12-TS Tháng 03/2017 trễ hẹn cho đơn vị