29/11/2019 10:04 AM

Ngày 23/5/2018, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW; trong đó đặt ra những định hướng lớn về cải cách chính sách BHXH thời gian ...

29/11/2019 10:00 AM

Ngày 12/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó, Quốc hội đã thông qua ...

26/11/2019 07:39 AM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn ...

26/11/2019 07:39 AM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn ...

26/11/2019 07:38 AM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn ...

18/11/2019 04:10 PM

Căn cứ Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày  16/11/2015 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (nguồn thuvienphapluat.vn)

18/11/2019 04:02 PM

Căn cứ Điều 126 Bộ luật Lao động 2012, hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp: (Nguon: thuvienphapluat.vn)

Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020

[Infographic] Những định hướng lớn về cải cách chính sách BHXH trong Nghị quyết số 28-NQ/TW

[Infographic] 6 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 01/7/2020

Tối ngày 24/11/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Phường Linh Tây, quận Thủ Đức cho đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Tối ngày 23/11/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Phường Tam Phú, quận Thủ Đức cho đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Chiều ngày 22/11/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Phường Linh Đông, quận Thủ Đức cho đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo

Infographic: Ý nghĩa của các con số trên thẻ BHYT

Infographic: Các trường hợp doanh nghiệp được quyền sa thải người lao động

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020

Điều kiện để thẻ BHYT của NLĐ có giá trị sử dụng từ 01/01/2020