Thông báo về việc gia hạn thẻ tự động năm 2017

08/12/2016 08:44 AM


 Các công ty đơn vị trên địa bàn đã trích nộp xong BHXH tháng 12 sẽ được gia hạn thẻ tự động theo 4 đợt (phụ thuộc thời gian đóng tiền) như sau:

- Đợt 1: vào ngày 14/12/2016 (áp dụng cho khối nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp)

- Đợt 2: vào ngày 21/12/2016

- Đợt 3: vào ngày 26/12/2016

- Đợt 4: vào ngày 01/01/2017

Đơn vị xem thông tin chi tiết trong cv 1478 đính kèm


File đính kèm

  • TIN BÀI LIÊN QUAN