Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn cơ sở ngành Giáo dục.

12/09/2019 10:27 AM


Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Sáng ngày 18/07/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức đã tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn cơ sở  ngành Giáo dục.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN