Mỗi cá nhân được cấp một mã định danh y tế để sử dụng suốt đời

09/10/2019 09:24 AM


Ngày 24/9/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4376/QĐ-BYT về Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Theo đó, mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời, mã được sử dụng để nhận biết một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mã định danh y tế gồm dãy các ký tự được mô tả là XXXXXXXXXX . xxxxxxxxxx gồm 3 phần sau:

- Mười ký tự đầu của dãy số là số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Ký tự thứ mười một là dấu phân cách giữa hai dãy số thể hiện là dấu “.” dùng để xử lý các công nghệ không có định hướng.

-  Dãy ký tự sau cùng được sử dụng để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 định danh hợp lệ

Các ký tự từ thứ mười một đến cuối sẽ được làm mờ đi và chỉ được dùng để kiểm tra tính hợp lệ trên hệ thống cấp mã định danh y tế.

Hiệu lực thi hành từ ngày 24/9/2019./.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN