Chiều ngày 19/10/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Liên Đoàn lao động quận Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất cân Nhơn Hòa cho đối tượng công nhân lao động.

21/10/2019 08:56 AM


              Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012-2020;              Chiều ngày 19/10/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Liên Đoàn lao động quận Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại  công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất cân Nhơn Hòa cho đối tượng công nhân lao động.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN