04/11/2019 03:23 PM

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các sở, ngành liên quan, đặc biệt ...

21/10/2019 08:56 AM

              Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y ...

17/10/2019 08:53 AM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn ...

14/10/2019 03:51 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn ...

14/10/2019 03:47 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn ...

14/10/2019 03:43 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn ...

Các phương thức tham gia BHXH tự nguyện

Học sinh, sinh viên - Nhóm có ưu thế lớn trong hưởng thụ dịch vụ y tế từ BHXH

Thực hiện chính sách BHXH: Cần sự chung sức của các ngành, các cấp

Thực hiện chính sách BHYT: Vẫn còn những vướng mắc

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

Chiều ngày 19/10/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Liên Đoàn lao động quận Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất cân Nhơn Hòa cho đối tượng công nhân lao động.

Sáng ngày 16/10/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Phường Tam Bình, quận Thủ Đức cho đối tượng hộ cận nghèo.

Sáng ngày 12/10/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức cho đối tượng tổ trưởng tổ dân phố, hộ cận nghèo.

Tối ngày 11/10/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cho đối tượng dân quân tự vệ.

Tối ngày 09/10/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức