Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ BHYT tự động giá trị từ 01-07-2017 đến 31-12-2017 (Đợt 5)

Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ BHYT tự động giá trị từ 01-07-2017 đến 31-12-2017 (Đợt 4)

Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ BHYT tự động giá trị từ 01-07-2017 đến 31-12-2017 (Đợt 3)

Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ BHYT tự động giá trị từ 01-07-2017 đến 31-12-2017 (Đợt 2)

Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ BHYT tự động giá trị từ 01-07-2017 đến 31-12-2017 (Đợt 1)

Hướng dẫn Gia hạn thẻ BHYT 6 tháng cuối năm 2017

Hướng dẫn download C12 trên trang web BHXH TP HCM

Đơn vị lưu ý khi nộp hồ sơ theo phiếu giao nhận 320

Hướng dẫn mới về tiền lương đóng BHXH có hiệu lực từ 01-5-2017

Công văn 265 ngày 27-3-2017 về việc huong dan ra soat so BHXH