CV3060 xác định mức tiền đóng BHXH của đối tượng HĐLĐ tại UBND

CV3059 hướng dẫn thực hiện đóng BHXH năm 2017

CV 1822 Đăng ký nơi KCB ban đầu quý 1/2017

Danh sách đơn vị được gia hạn thẻ tự động năm 2017 đợt 1

Thông báo về việc gia hạn thẻ tự động năm 2017

công văn 2430/BHXH ngày 05-10-2016 vv giải quyết tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

công văn 2533/BHXH ngày 18-10-2016 vv không thu hồi thẻ BHYT khi báo giảm lao động

Công văn 2002 ngày 10/8/2016 của BHXH TP.HCM về việc thông báo lại thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động

Công văn 1357 ngày 25/5/2016 của BHXH TP.HCM về việcdừng giới thiệu giám định y khoa

Công văn 985 ngày 13/7/2016 của BHXH TP.HCM về việc trích sao hồ sơ bệnh án cho người lao động