Ngành BHXH: Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2019

11/12/2019 02:44 PM


Sáng 9/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 12/2019. Cùng tham dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; cùng lãnh đạo các vụ, ban, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; tại điểm cầu địa phương có lãnh đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Báo cáo tại hội nghị, ông Chu Mạnh Sinh- Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam cho biết: Trong tháng 10 và 11/2019, BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố đã tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ.

Kết quả, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt khoảng 15,065 triệu người (đạt 99,6% kế hoạch giao); BHXH tự nguyện đạt 533.000 người (đạt 113% kết hoạch giao); BHYT đạt khoảng 85,29 triệu người (đạt 100,15% kế hoạch); BH thất nghiệp đạt 13,193 triệu người (đạt 99,7%). Tính đến hết tháng 11/2019, toàn Ngành thu đạt 89,6% kế hoạch giao. Đồng thời, toàn Ngành đã giải quyết 107.440 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 775.543 người hưởng trợ cấp 1 lần và hơn 9,8 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; chi trả chi phí KCB BHYT cho khoảng 167,828 triệu lượt người; phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 878.418 người hưởng chế độ BH thất nghiệp. 

Trong tháng 12/2019, ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thực hiện triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, gồm: Nghị quyết số 125/NQ-CP; Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP…Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản, quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương để triển khai trong toàn Ngành Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tập trung hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, DN nợ đọng BHXH, BHYT; rà soát, xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia. Tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2019. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống CSDL tập trung, các phần mềm nghiệp vụ, quản lý của Ngành đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, chặt chẽ, hoạt động hiệu quả. Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và DN; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ. 

Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và kiến nghị giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH các tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng, thực hiện các giải pháp để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cân bằng tỷ lệ giữa phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Đặc biệt, đối với địa phương chưa đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh cần đẩy mạnh phối hợp với Bưu điện để tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân, nâng cao tỷ lệ phát triển đối tượng BHXH tự nguyện.

 Về những giải pháp thực hiện kế hoạch thu, phát triển đối tượng cần tập trung quyết liệt trong tháng 12/2019, ông Dương Văn Hào- Trưởng Ban Thu cho rằng, cần tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, DN nợ đọng BHXH, BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp. Duy trì, tổ chức Hội nghị trực tuyến hằng tháng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và chỉ đạo cho BHXH các tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc in, chuyển phát mẫu C12-TS, C13-TS đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời, đúng thời hạn, không ảnh hưởng đến việc trích nộp BHXH, BHYT của đơn vị, DN... Tập trung nguồn lực cho việc đôn đốc thu, giảm nợ xuống mức thấp nhất; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT trong việc chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện. Tiếp tục bám sát đơn vị SDLĐ để thu đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng 12 và số tiền còn phải thu của những tháng trước; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT rà soát, đối chiếu, lập danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT năm 2020.

Đối với công tác đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 dự toán, quyết toán chi phí KCB BHYT, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho rằng, BHXH các địa phương cần có những giải pháp, hành động cụ thể, làm giảm chi phí bất hợp lý và tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cũng yêu cầu phải tiến hành rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phù hợp với thực tế và hiệu quả công việc chuyên môn.

Về tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT được giao năm 2019, theo Ban Thực hiện chính sách BHYT, trong thời gian tới, cần phải nghiên cứu, tăng cường kiểm tra, xác minh tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT được phát hiện qua Hệ thống giám định; đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế chấn chỉnh kịp thời các cơ sở KCB. Ngoài ra, BHXH các tỉnh cần chủ động báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán và đề ra giải pháp quản lý, điều hành dự toán chi KCB BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 không vượt dự toán được Chính phủ giao. Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giám định BHYT; phân tích dữ liệu, thường xuyên cảnh báo đối với các tỉnh có chi phí KCB BHYT bất thường.

Đề cập đến tình hình triển khai các dự án CNTT phải hoàn thành trong năm 2019, ông Lê Nguyên Bồng- Giám đốc Trung tâm CNTT đã cho biết, hiện nay, Trung tâm CNTT đã thực hiện việc triển khai sử dụng cổng thông tin điện tử tập trung 63 BHXH tỉnh, thành phố, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn thông tin mạng trong toàn Ngành theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, phần mềm Data WareHouse cũng đang hoạt động tốt, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chất lượng.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục tập trung, quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong dịp cuối năm. Trong đó, toàn Ngành phải chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nâng cao chất lượng, tập trung hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đề ra; chủ động tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đốc thu, phát triển đối tượng; đặc biệt đối với các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện. Tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT; đối với các địa phương có chi phí KCB BHYT tăng cao, cần nhanh chóng rà soát, kiểm tra, giám định, báo cáo chỉ rõ những bất cập để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Tổng Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị như: Ban thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm CNTT… cần phối hợp nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các phần mềm, quy trình, nguyên tắc quản lý nghiệp vụ trong Ngành, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 số liệu, dữ liệu chặt chẽ, chính xác.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện rà soát, cấp mã số định danh BHXH đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thận trọng, chính xác; thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng công việc được giao…

                                                                                          Lê An- Thanh Hằng