Đại hội Chi bộ Phòng Cấp sổ thẻ nhiệm kỳ 2020 - 2022

16/03/2020 02:11 PM


Sáng 13/3/2020, Chi bộ Phòng Cấp Sổ Thẻ tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Mến – Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM; cùng tham dự có đại diện Chi ủy Chi bộ các phòng nghiệp vụ và toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Cấp sổ, thẻ tham dự.

                   Tại Đại hội, đồng chí Phan Nguyên Vị Thủy - Bí thư Chi bộ báo cáo nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022; Qua đó, đánh giá các kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể: Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tích cực chủ động tham mưu giúp BCH Đảng ủy Giám đốc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp sổ thẻ theo đúng pháp luật và chỉ đạo của BHXH VN; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên với 06 đảng viên được kết nạp mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và phòng chống những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                     Chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Văn Mến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng có lời khen ngợi những kết quả đạt được của toàn thể Chi bộ phòng Cấp sổ thẻ về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua: “Chi bộ đã góp phần trong cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ liên quan đến cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ còn 0,5 - 2 ngày, kịp thời trả sổ, thẻ cho người dân một cách nhanh chóng, điều đó cho thấy tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao”. Nhiệm kỳ tới 2020-2022, đề nghị Chi bộ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn định kỳ cho viên chức trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Thành phố tham mưu cho Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố và chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc phát động các đợt thi đua để hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà BHXH Việt Nam, Thành ủy, HĐND-UBND Thành phố giao cho Ngành.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiệm túc, Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện trách nhiệm cao trong giới thiệu, chọn lựa các đồng chí tiêu biểu, uy tín, có năng lực để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và đạt được kết quả thành công tốt đẹp .

                                                                                                                                                                                        Tin, bài: Mỹ Mỹ - BHXH TP.HCM

Mỹ Mỹ