Đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh phát triển BHXH tự nguyện lập thành tích chào mừng kỷ niệm thành lập Đoàn (26/03/1931-26/03/2020)

26/03/2020 03:10 PM


Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2020) và thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đoàn cơ sở BHXH Thành phố đã phối hợp cùng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng triển khai xây dựng Kế hoạch số 14/KHPT-ĐTN-TT&PTĐT, ngày 12/03/2020 với nội dung phối hợp thực hiện công trình thanh niên năm 2020 với chủ đề “Đoàn viên, thanh niên BHXH Thành phố thực hiện tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn Thành phố tham gia BHXH tự nguyện”. Với phương châm mỗi đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn cơ sở BHXH Thanh phố là một tuyên truyền viên, cùng chung tay vận động người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia BHXH tự nguyện.

Cán bộ Đoàn cơ sở BHXH TP.HCM tư vấn người dân quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện (ảnh Như Trần)

Trong tháng cao điểm phát động chương trình vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, Đoàn cơ sở BHXH Thành phố thành lập đội tư vấn chính sách, triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, giải đáp kịp thời các ý kiến thắc mắc liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện và chuyển giao 2.000 tờ rời tuyên truyền để đoàn viên phát tận tay người dân ở khu dân cư mình sinh sống, tổ chức biên soạn, tập hợp các tài liệu trực quan liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện để đoàn viên đăng tải tuyên truyền trên trang mạng xã hội cá nhân (zalo; Facebook cá nhân, Youtube…) nhằm vận động tuyên truyền để người dân hiểu được chính sách ưu việt của BHXH tự nguyện và tích cực tham gia

Qua đợt vận động tháng cao điểm, Đoàn cơ sở BHXH Thành phố đặt chỉ tiêu mỗi đoàn viên phát triển được tối thiểu 01 người tham gia BHXH tự nguyện, đối với đoàn viên là Đảng viên và giữ vai trò từ Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn trở lên sẽ vận động tối thiểu 02 người dân tham gia BHXH tự nguyện. “Với sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Đoàn BHXH Thành phố, tôi tin mỗi đoàn viên sẽ ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, để chính sách BHXH tự nguyện giàu giá trị nhân văn được lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng, mọi người dân được tham gia, thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố”- Đồng chí Mai Thanh Phước - Phó Bí thư Đoàn cơ sở BHXH Thành phố chia sẻ./.

Quang Thuận - Phòng Truyền Thông