Hoạt động đối thoại doanh nghiệp tại BHXH TP. Hồ Chí Minh

31/01/2013 07:59 AM


Thực hiện chủ trương của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh việc cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Trong những năm qua, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã hết sức tích cực chủ động trong việc trả lời, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp và người lao động để thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, từ thủ tục tham gia, nghĩa vụ đóng góp, việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đến hồ sơ giải quyết các quyền lợi theo chế độ, phương thức thanh toán, chi trả cho người lao động một cách nhanh chóng, kịp thời.

            Với sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia tất cả các chương trình đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN do Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư lên kế hoạch tổ chức; trực tiếp lắng nghe, giải đáp, giải thích, trả lời chu đáo hằng trăm câu hỏi, vướng mắc cho doanh nghiệp, được các Đại biểu tham dự đối thoại luôn đánh giá cao.

 

Ngoài việc đối thoại trực tiếp, khi có bất cứ câu hỏi, yêu cầu giải đáp, giải thích nào của doanh nghiệp và người lao động thông qua trang web của Trung tâm xúc tiến thương mại và Đàu tư (http://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/), BHXH Thành phố đều kịp thời đáp ứng trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh việc tham gia tích cực vào hoạt động đối thoại do Thành phố tổ chức, từ năm 2002 đến nay, hàng năm Trang Thông tin điện tử BHXH Thành phố (www.bhxhtphcm.gov.vn) đã tiếp nhận hàng ngàn câu hỏi của người lao động, người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh, thành trên cả nước. Thông qua đó hướng dẫn, giải thích làm rõ những quy định mới; giải đáp, trả lời những vấn đề vướng mắc phát sinh thường xảy ra trong việc giải quyết chế độ, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động, hoặc mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan BHXH.
 

Với tiêu chí “Công khai, minh bạch” Trang thông tin điện tử của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo, hướng dẫn cụ thể mọi quy định của pháp luật, hướng dẫn triển khai của các cấp, các ngành cũng như giải thích rõ ràng đến từng yêu cầu, tình huống cụ thể của doanh nghiệp, người dân khi tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, hoạt động đối thoại doanh nghiệp tại BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thực sự đã giúp cho việc xác lập mối quan hệ gần gũi, thân thiện, thẳng thắn và minh bạch giữa những người làm công tác BHXH, BHYT, BHTN với doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người lao động, người dân hưởng các chế độ an sinh xã hội và thông qua đó, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng kết hoạt động đối thoại doanh nghiệp của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua, BHXH Thành phố vinh dự được nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ.

 

 

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh