BHXH TP.HCM: Hội nghị triển khai, tuyên truyền về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

08/03/2013 07:57 AM


Chiều 06/3/2013, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tham dự Hội nghị có Ban giám đốc BHXH Thành phố, Các Trưởng Phó phòng chức năng, Giám đốc, Phó Giám đốc các quận, huyện cùng tòan thể các Đảng viên thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Tại hội nghị, Luật sư Nguyễn Văn Hậu- Phó chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh Khẳng định: Hiến pháp là một văn bản chính trị - pháp lý, đã phản ánh ý chí, tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân. Từ khi Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời đến nay, chúng ta đã có 04 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946; Hiến pháp năm 1959; Hiến pháp năm 1980; Hiến pháp năm 1992, với sự ra đời của các bản Hiến pháp đã tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho sự ổn định và phát triển; tạo cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Trong quá trình phát triển đất nước hiện nay, nhiều vấn đề lớn đặt ra, đòi hỏi phải tiếp tục sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và bối cảnh quốc tế. Đồng thời, giữ vững sự ổng định chính trị để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cũng tại Hội Nghị Đồng chí Cao Văn Sang Bí thư Đảng ủy – Giám đốc BHXH Thành phố đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các phòng chức năng, Bảo hiểm xã hội các quận huyện nghiêm túc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến của công chức, viên chức về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đúng quy trình, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiến độ và lộ trình đề ra./.