BHXH TP HCM: Hội nghị Sơ kết 2 năm học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28/05/2013 04:12 PM


Chiều ngày 22/5/2013, tại Hội trường Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH TP HCM), Đảng bộ BHXH TP tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao văn sang- Bí thư, Giám đốc BHXH TP, các thành viên trong Ban chấp hành Đảng ủy và các Đảng viên trực thuộc Đảng ủy BHXH TP.

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Sang, Bí thư, Giám đốc BHXH TP đã báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, nêu những kết quả nổi bật; hạn chế, khuyết điểm và kinh nghiệm qua quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, của bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị rất quan trọng, có tính quyết định trong việc thực hiện Chỉ thị 03 trên cả hai mặt: lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
Thời gian qua, công tác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành ý thức tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và quần chúng. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là tinh thần gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên cao hơn. Một số vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm gây bức xúc đã được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với cơ quan BHXH.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Sang đã báo cáo kết quả phân tích chất lượng Đảng viên năm 2012, theo đó, Đảng ủy BHXH được Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng Xếp loại Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”; 100% Cán bộ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.
Nhân dịp này, Đảng ủy BHXH TP cũng đã tiến hành tặng bằng khen tuyên dương các cho 02 tập thể chi bộ, 14 cá nhân điển hình trong việc thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2012 và 01 tập thể, 21 cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012./.