Hội nghị phổ biến luật xử lý vi phạm hành chính.

18/12/2013 03:37 PM


Ngày 12/12/2013, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2013, Bảo hiểm xã hội Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH TP) đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật quý IV/2013 dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Đăng Tiến - Phó Giám đốc và tham dự của trên 100 viên chức là lãnh đạo của các Phòng nghiệp vụ, BHXH các quận huyện, các tổ chức đoàn thể thuộc hệ thống BHXH TP.

Hội nghị phổ biến pháp luật quý IV/2013 của BHXH TP đã tập trung nghiên cứu, thảo luận việc thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, qua phần  trình bày của Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng Phòng Công tác thi hành pháp luật Sở Tư pháp Thành phố.
Được biết, triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hiệu lực thi hành từ 10/10/2013 (thay thế Nghị định 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội) và Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hiệu lực thi hành từ 31/12/2013 (thay thế Nghị định 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế).
 
Theo các văn bản pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói trên, khi phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về BHXH, BHYT; công chức, viên chức cơ quan BHXH đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định. Do đó, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Tiến, Phó giám đốc BHXH TP, đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phải tổ chức triển khai cho toàn thể viên chức của các đơn vị nắm vững Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 cũng như các quy định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành BHXH, BHYT để một mặt chủ động ngăn ngừa hành vi vi phạm trong nội bộ cơ quan BHXH, mặt khác có đầy đủ kiến thức pháp lý cần thiết, để có thể thực hiện tốt việc lập biên bản vi phạm hành chính chuyển cơ quan chức năng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cơ quan , đơn vị trong lĩnh vực BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật sau khi có quy trình hướng dẫn thực hiện của BHXH TP.