Đề xuất 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ tiền do COVID-19

07/04/2020 08:32 AM


Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ trong ba tháng, chi trả một lần.

Ngày 6-4, Chính phủ có văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Những đối tượng được nhận hỗ trợ

Theo ước tính sơ bộ, ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến 19% doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô. 98% lao động khu vực du lịch, dịch vụ nghỉ việc. 78% lao động ngành vận tải, giầy da, dệt may bị giảm việc, giãn việc hoặc ngừng việc. 98% lao động hàng không tạm nghỉ việc.

Bên cạnh đó, hàng triệu người lao động đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động giản đơn, thu nhập thấp... Đồng thời, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn tới các đối tượng yếu thế khác, như đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Dự báo trong tháng 4 tháng 5 dịch bệnh còn phức tạp, ước khoảng 2 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm. Trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh sẽ có khoảng 3,5 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm.

Trước tình hình trên, Chính phủ xây dựng giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau:

1. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ngoài mức trợ cấp thường xuyên được hỗ trợ thêm: 500.000 đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả một lần, mức hỗ trợ của ba tháng.

2.  Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định: 1.000.000 đồng/hộ/tháng. Thực hiện chi trả một lần, mức hỗ trợ của ba tháng.

3. Người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động. Trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thực hiện cho vay hằng tháng theo tình hình thực tế.

4. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên: 1.800.000 đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả hằng tháng theo tình hình thực tế.

5. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc làm: 1.000.000 đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả hằng tháng theo tình hình thực tế.

6. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ: 1 triệu đồng/hộ/tháng. Thực hiện chi trả hằng tháng, theo tình hình thực tế.

Theo Chính phủ, thời gian hỗ trợ các chính sách nêu trên được thực hiện tối đa ba tháng. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện hưởng từ hai chính sách hỗ trợ trở lên thì được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

 

Tiền lấy từ đâu?

Theo Chính phủ, về quy mô hỗ trợ dự kiến khoảng 62.000 tỉ đồng, với 20 triệu đối tượng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp khoảng 36.000 tỉ đồng. Ngân sách địa phương khoảng 13.000-14.000 tỉ đồng, số còn lại là hỗ trợ gián tiếp (từ quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội).

Cụ thể, về ngân sách nhà nước, Chính phủ dự kiến sẽ sử dụng 19.000-20.000 tỉ đồng nguồn tăng thu và nguồn kinh phí còn lại của năm 2019 và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Ngân sách địa phương, dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu và nguồn kinh phí còn lại của ngân sách địa phương năm 2019, quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách địa phương năm 2020 và nguồn cải cách tiền lương còn dư, các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

“Trong đó, các tỉnh, TP có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 50% tự bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm kinh phí thực hiện. Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương còn lại theo tỉ lệ nhất định…” - Chính phủ cho hay.

Tuy nhiên, để thực hiện các giải pháp trên, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về nguyên tắc gói hỗ trợ nêu trên. Đồng thời, cho phép sử dụng khoảng 19.000-20.000 tỉ đồng từ nguồn tăng thu và nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2019 để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ kiến nghị cho phép Chính phủ thực hiện ngay và báo cáo Quốc hội về việc cho người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng vào Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp tối đa không quá 12 tháng.

Sử dụng Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

“Trong thời gian chờ Quốc hội xem xét, quyết định, cho phép Chính phủ chủ động bố trí nguồn để hỗ trợ các đối tượng trên…” - Chính phủ nêu kiến nghị.

                               Chính phủ hỗ trợ các chính sách khác

Chính phủ cũng cho biết sẽ cho người sử dụng lao động và lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với lao động thuộc diện tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Cho phép người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh… được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động. Thời gian hỗ trợ tối đa là ba tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/tháng đối với từng người lao động.

báo PLO