Bình đẳng trong tham gia BHYT, kể cả người ngoại tỉnh

23/04/2020 09:29 AM


Đối tượng tham gia BHYT được chia thành 5 nhóm. Do đó, khi chuyển đến tỉnh, thành phố khác, người có nhu cầu tham gia BHYT cần xác định mình thuộc nhóm đối tượng nào

Dưới đây là đối tượng và hướng dẫn về cách mua BHYT cho người tạm trú. Dù là bất cứ ai thì người dân đều có quyền bình đẳng như nhau trong việc tham gia BHYT để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sức khỏe cho bản thân.

Đối tượng tham gia BHYT

Theo quy định tại khoản 6, điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, các đối tượng tham gia BHYT bao gồm:

Nhóm 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức; Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Nhóm 2. Nhóm do tổ chức BHXH đóng: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày…

Nhóm 3. Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; học viên cơ yếu; Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước…

Nhóm 4. Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; Học sinh, sinh viên.

H.Lê