Bảo đảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

05/02/2020 02:27 PM


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2020 với tổng dự toán hơn 103.000 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo BHXH chủ trì, phối hợp sở y tế, sở tài chính và cơ quan liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT cũng như dự toán chi phí KCB BHYT được giao; thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT.

Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính sớm rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ KCB làm cơ sở tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chất lượng dịch vụ, khả năng cung ứng của các cơ sở KCB và khả năng cân đối quỹ BHYT. Đồng thời, ban hành hướng dẫn thanh toán chi phí KCB gắn với chất lượng dịch vụ y tế và chế tài xử lý với các trường hợp không bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm chất lượng dịch vụ; phối hợp với BHXH Việt Nam tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB BHYT để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

D.Thu