Người tham gia BHYT bị cách ly do COVID-19: Được trả quyền lợi thế nào?

19/03/2020 09:11 AM


Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 98/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung rất quan trọng là Quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) sẽ chi trả đối với người có thẻ BHYT mắc bệnh COVID-19.

Để làm rõ người tham gia BHYT sẽ được Quỹ BHYT chi trả quyền lợi thế nào khi chẳng may mắc bệnh COVID-19, phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Đến nay cơ quan BHXH TPHCM đã cụ thể hóa kết luận của Thủ tướng thế nào, thưa bà?

- Cơ quan BHXH TP.Hồ Chí Minh đang chờ hướng dẫn của các cấp thẩm quyền để thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trước đó, ngành BHXH cũng đã nhận được văn bản số 505/BYT-BH ngày 6.2.2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do nCoV (nay là SARS-CoV-2) gây ra.

Theo đó,

1. Trường hợp được miễn chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29.12.2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế bao gồm: a) Ca bệnh nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. b) Ca bệnh có thể nhiễm SARS-CoV-2. c) Ca bệnh xác định nhiễm SARS-CoV-2.

Các ca bệnh nêu trên được xác định theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Danh mục thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế tiêu hao để chẩn đoán, điều trị thực hiện theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (KCB).

2. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, thì: a) Người bệnh có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị các bệnh khác trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp cấp cứu, trừ chi phí khám chữa bệnh đã được miễn nêu tại khoản 1 công văn này. Trường hợp người bệnh điều trị tại nơi không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp cấp cứu, trừ chi phí khám chữa bệnh đã được miễn nêu tại khoản 1 công văn này. b) Người bệnh không có thẻ BHYT phải tự thanh toán chi phí điều trị bệnh khác theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ khám chữa bệnh.

3. Trường hợp người bệnh tự đi khám chữa bệnh được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế: a) Người bệnh có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT. b) Người không có thẻ BHYT phải tự thanh toán chi phí theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng có văn bản số 442/BHXH-CSYT ngày 17.2.2020, gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc lập dự toán kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus SARS-CoV-2 gây ra.

Bà có thể cho biết người bị áp dụng biện pháp cách ly tại các cơ sở y tế sẽ được Quỹ BHYT thanh toán cụ thể những chi phí khám, chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật y tế nào?

- Người đang trong thời gian cách ly y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh mà mắc các bệnh phải khám và điều trị thì được Quỹ BHYT thanh toán chi phí thuốc, hóa chất, máu, tiền khám bệnh, giường bệnh, chi phí thở máy, chi phí phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm… thuốc theo danh mục được Bộ Y tế ban hành trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng mà Luật BHYT quy định.

Được biết, vừa qua, cơ quan BHXH TPHCM cũng có văn bản đề nghị các cơ sở y tế dự trù dự toán tăng thêm do thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch COVID-19. Bà có thể cho biết đến nay, mức dự trù của các cơ sở y tế này như thế nào?

- Chúng tôi đã gửi văn bản dự trù này tới 185 cơ sở y tế khám chữa bệnh có ký hợp đồng với cơ quan BHXH TPHCM. Và đến nay, BHXH TPHCM đã nhận được dự trù của một số cơ sở khám chữa bệnh với nhiều mức khác nhau, trong đó có đơn vị dự toán mức chi phải tăng thêm tới 13 tỉ đồng. Chúng tôi đang tổng hợp và trình BHXH Việt Nam xem xét giải quyết.  

- Xin cảm ơn bà!

Nam Dương