Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

07/04/2020 09:21 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/3020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo số 708/TB-BHXH ngày 07/4/2020 về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, khi có phát sinh cấp lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (mất, hỏng, điều chỉnh thông tin trên thẻ, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh, …) thì người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế lập hồ sơ nộp qua bưu điện hoặc giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) đối với trường hợp thẻ bị mất, hỏng. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu được lùi đến hết ngày 15/5/2020. 

Đính kèm Thông báo số 708/TB-BHXH ngày 07/4/2020

 

TP - Phòng Truyền thông