Dự kiến hỗ trợ 100% mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo

30/10/2012 10:16 AM


PN - Ngày 27/9, Bộ Y tế đã chính thức trình Chính phủ dự thảo đề án thực hiện lộ trình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) toàn dân.

Theo bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), đề án có thay đổi về phân loại và sự bắt buộc với các đối tượng khi tham gia BHYT. Theo đó, các đối tượng được Nhà nước hỗ trợ như học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp bắt buộc phải tham gia mua BHYT. Hiện nay, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên mới tham gia 53%; nhóm đối tượng người lao động tại doanh nghiệp mới đạt 79%. Bộ cũng đề xuất, ngoài việc hỗ trợ 70% mức đóng cho các hộ cận nghèo thì nên phân loại và đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng cho các hộ mới thoát nghèo. Mục tiêu cụ thể của đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 là: tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 đạt tỷ lệ trên 75% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia BHYT...

                                                                                                                                 Theo Báo Phụ Nữ ngày 28/09/2012