Nhiều đối tượng sẽ được hỗ trợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

13/12/2012 03:17 PM


              Sau 3 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) cho thấy việc thực hiện BHYT toàn dân gặp rất nhiều khó khăn khi còn gần 40% dân số chưa có thẻ BHYT. Để tăng độ bao phủ của thẻ BHYT trong giai đoạn tới Đề án Phát triển BHYT toàn dân đang được Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt. Trong đó, nhiều giải pháp được đưa ra để tăng độ bao phủ của BHYT, đặc biệt có chính sách hỗ trợ nhóm cận nghèo tham gia BHYT.

              Theo ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam việc việc thực hiện BHYT toàn dân theo đúng lộ trình đã đặt ra còn nhiều khó khăn. Khó khăn này gặp ở đủ các nhóm đối tượng, từ nhóm hộ cận nghèo, nhóm học sinh - sinh viên, nhóm hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Theo Luật BHYT, hộ cận nghèo là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc. Nhóm hộ này có ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm. Ngoài ra, khá nhiều nguồn tài chính khác hỗ trợ, có những địa phương hỗ trợ thêm 20 - 30%. Bên cạnh đó, đối tượng là học sinh, sinh viên cũng có tỷ lệ cao không tham gia BHYT. Mặc dù có sự hỗ trợ từ Nhà nước nhưng diện bao phủ BHYT chưa đạt mục tiêu đề ra: hiện chỉ đạt 25%/14 triệu hộ cận nghèo; đối tượng học sinh, sinh viên đạt khoảng 70%. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân về BHYT chưa đầy đủ; điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Nhiều giải pháp tăng độ bao phủ BHYT cho đối tượng hộ cận nghèo

Trước đây ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% với hộ cận nghèo là chưa đủ. Vì thế, đề án đề xuất 3 phương án thực hiện BHYT cho đối tượng này. Cụ thể: tăng lên 70% để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiệm cận sự công bằng người nghèo, cận nghèo vì khoảng cách hai đối tượng này rất hẹp, trong khi người nghèo được hỗ trợ toàn phần. Tuy nhiên, trong trường hợp được ngân sách hỗ trợ mức 70% mà người dân vẫn không có khả năng tham gia thì BHXH Việt Nam đề xuất cho phép cấp các loại thẻ BHYT mệnh giá tương ứng với quyền lợi đúng mệnh giá 70% nguồn ngân sách hỗ trợ và hộ cận nghèo phải đóng nốt 30% còn lại hoặc phát hành thẻ BHYT tương ứng 70% hỗ trợ của ngân sách nhà nước và đối tượng này khi khám chữa bệnh chỉ được Quỹ BHYT chi trả 70% chi phí; cấp thẻ BHYT 100% cho hộ cận nghèo thông qua bình xét gia cảnh của các địa phương làm sao thực hiện đủ 70% số hộ cận nghèo được hưởng theo ngân sách được chi hỗ trợ hoặc cấp BHYT toàn phần cho hộ cận nghèo các vùng đặc biệt khó khăn, còn hộ cận nghèo các vùng khác thực hiện theo chính sách hiện hành.

Thêm nhiều đối tượng được đề xuất nâng mức hỗ trợ BHYT

Học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng lớn, gần 20 triệu người nhưng mới đạt độ bao phủ 75% tham gia; vướng mắc chính là cơ chế. Đó là nhóm đối tượng bắt buộc nhưng bản thân họ không tham gia BHYT bắt buộc được mà phải thông qua bố mẹ, người giám hộ. Người trực tiếp đóng tiền không phải là học sinh, sinh viên mà là bố mẹ, tăng thêm gánh nặng về tài chính. Mức đóng hiện nay của đối tượng này cao hơn trước, trong khi đó, đây là nhóm ít có khả năng ốm đau nên cha mẹ cân nhắc về chi phí và chỉ lo lắng mua thẻ khi con ốm đau. Cũng vì thế, hiện nay 25% nhóm này chưa có thẻ BHYT…

Để tăng bao phủ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên,  Riêng đối tượng này, BHXH Việt Nam đề nghị nâng mức hỗ trợ BHYT của ngân sách nhà nước từ 30% hiện nay lên 50%; đồng thời đề nghị Chính phủ có biện pháp gắn trách nhiệm các nhà trường trong việc thuyết phục học sinh của mình tham gia BHYT, nhất là các trường chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, các nhóm hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp, thân nhân người lao động và nhóm người lao động tự do. Bởi đa số những người này có thu nhập không ổn định và không thuộc một tổ chức xã hội nào cũng là nhóm đối tượng được quan tâm hỗ trợ.

Về lâu dài, cần hướng tới thực hiện BHYT hộ gia đình thay cho việc thực hiện BHYT theo cá nhân. Kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới cho thấy, việc tham gia theo hộ gia đình là một cách thức tối ưu để thực hiện BHYT toàn dân.

Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 ổn định nguồn thu, chi Quỹ BHYT?

 Đề án Phát triển BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 đang được Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ vào tháng tới. Tuy nhiên, nếu đề án được triển khai và thực hiện tốt cũng chỉ là một yếu tố bình ổn quỹ, muốn Quỹ BHYT phát triển bền vững cần có nhiều tiểu đề án khác nữa. Cụ thể là, phải thực hiện giải pháp cân đối thu chi quỹ hiện mức chi, bình quân khám chữa bệnh cho một thẻ BHYT là khoảng 700 ngàn đồng trong khi mức thu bình quân là 500 ngàn đồng; với đà này năm 2013 Quỹ BHYT sẽ bội chi; chính sách phải quy định mức đóng BHYT tối thiểu và mức quyền lợi thụ hưởng BHYT tối đa; đồng thời xây dựng phương án, điều kiện BHYT dịch vụ cao… Và để làm được những việc này, cần thiết phải sửa Luật BHYT; theo dự kiến đầu năm 2013, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam sẽ tổng kết 3 năm thực hiện Luật BHYT, sau đó sẽ có kiến nghị Quốc hội sửa đổi luật.

Nguồn Báo Đại biểu nhân dân