Khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến, BHYT không chi trả?

16/05/2013 03:34 PM


(PL)- Bộ Y tế vừa đưa ra luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) để lấy ý kiến góp ý. Theo đó, đến năm 2015, BHYT sẽ là bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm bắt buộc.

Đối với người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến, dự thảo đề xuất thanh toán theo hai phương án. Phương án 1, người điều trị nội trú trái tuyến ở BV hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng thì được quỹ BHYT thanh toán 60%, 40% ở BV hạng II và 20% BV hạng I, hạng đặc biệt. Đối với trường hợp khám, chữa bệnh ngoại trú, chỉ thanh toán 30% tại BV hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng, 20% BV hạng II và 10% BV hạng I, hạng đặc biệt. Phương án 2, quỹ BHYT chỉ thanh toán cho trường hợp điều trị nội trú trái tuyến với các mức hưởng giống như trên. Việc khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến sẽ không được BHYT chi trả.
Theo Luật BHYT hiện hành thì người đi khám, chữa bệnh trái tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 70% (BV hạng III, IV, chưa xếp hạng), hưởng 50% (BV hạng II) và 30% (BV hạng I, đặc biệt), không phân biệt nội trú hay ngoại trú.