Năm 2021: Thông tuyến BHYT ở cả tuyến tỉnh

16/03/2020 09:44 AM


Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Đồng Nai đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung chế độ, chính sách BHYT đối với người có công với cách mạng khi khám, chữa bệnh không phân biệt tuyến trên và tuyến dưới, khi chết được Nhà nước miễn phí tiền hỏa táng.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Đồng Nai như sau:

Hiện tại chính sách BHYT đang thực hiện việc “thông tuyến” khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đặc biệt là chính sách “thông tuyến” khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các đối tượng là người dân tộc thiểu số, người sống ở các xã đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến tỉnh và Trung ương mà không cần giấy giới thiệu.

Từ ngày 1/1/2016, tất cả các đối tượng (bao gồm cả người có công với cách mạng) sẽ được hưởng chính sách thông tuyến BHYT tại tuyến huyện và từ ngày 1/1/2021 sẽ được hưởng chính sách thông tuyến BHYT tại tuyến tỉnh, mà không phụ thuộc vào nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Như vậy, khi thực hiện chính sách thông tuyến, người có thẻ BHYT nói chung, người có công với cách mạng nói riêng khi đi khám bệnh, chữa bệnh sẽ không cần giấy chuyển tuyến trong phạm vi tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã.

Chinhphu.vn