Đề xuất đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm 10 năm được hưởng lương hưu

06/11/2019 09:39 AM


Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tự nguyện để hưởng lương hưu xuống 15 năm và tiến tới còn 10 năm.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó, trong năm 2018, số người tham gia BHXH tự nguyện là 277.190 người. Trong đó, 2.938 người thuộc hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 30% với số tiền trên 1 tỉ đồng; 4.390 người thuộc hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 25% với số tiền gần 2 tỉ đồng và 269.862 người được Nhà nước hỗ trợ 10% với số tiền trên 36 tỉ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2019, tổng số người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tự nguyện (BHTN) lên tới 405.000 người. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ đóng 34 tỉ đồng.

X

Theo BHXH, số người tham gia BHTN tăng do Luật BHXH không quy định trần tuổi tham gia BHTN. Cạnh đó mức đóng linh hoạt phù hợp với người có thu nhập thấp và đặc biệt được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BHXH, hiện nay mức hỗ trợ đóng BHTN của Nhà nước còn hạn chế, điều kiện về thời gian đóng BHTN để hưởng lương hưu còn dài làm giảm tính hấp dẫn. Mức chi hoa hồng còn thấp, chưa linh hoạt như các doanh nghiệp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thương mại khác…

Ngoài ra nhận thức của người dân về tác dụng, ý nghĩa của việc tham gia BHXH còn chưa đầy đủ. Đa số chưa hình thành ý thức tham gia BHTN lúc trẻ để hưởng lương hưu khi về già... Người lao động khu vực phi chính thức đa phần việc làm không ổn định, thu nhập thấp, không thường xuyên.

Theo đó, BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng BHTN để hưởng lương hưu xuống 15 năm và tiến tới còn 10 năm (hiện nay quy định 20 năm) theo giải pháp đã nêu tại Nghị quyết 28/2018 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Tăng hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là đối tượng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tăng mức chi thù lao đại lý khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHTN nhằm khuyến khích nhân viên tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện.

VIẾT LONG