Điều chỉnh mức lương đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm từ ngày 1-1-2020

03/12/2019 10:01 AM


BHXH TP HCM vừa hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) từ ngày 1-1-2020, theo mức lương tối thiểu (LTT) vùng mới.

Theo đó, kể từ ngày 1-1-2020, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức LTT trong thang - bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức LTT vùng mới. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ-BNN cho từng người lao động (NLĐ) theo đúng thang - bảng lương đã xây dựng.

Mức LTT vùng mới được áp dụng như sau: Mức 4,42 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè; mức 3,92 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ. DN hoạt động trên địa bàn TP có chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức LTT khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động địa bàn nào, áp dụng mức LTT vùng theo quy định đối với địa bàn đó.

BHXH TP lưu ý DN thực hiện mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ-BNN không thấp hơn mức LTT vùng đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất. Đối với NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT vùng. Chậm nhất đến ngày 28-2-2020, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ-BNN cho NLĐ theo LTT vùng mới.

Tin-ảnh: T.Ngôn