Hỗ trợ tìm việc cho người thất nghiệp

16/01/2013 11:25 AM


Ngoài việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng, người lao động còn được hỗ trợ học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm. Ông Trần Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM, lưu ý như vậy

 

Phóng viên: Xin ông cho biết trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), trường hợp nào người lao động (NLĐ) bị tạm dừng và tiếp tục được hưởng TCTN?
- Ông Trần Xuân Hải: NLĐ đang được hưởng TCTN hằng tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp khi rơi vào một trong các trường hợp sau: Không trực tiếp thông báo hằng tháng với trung tâm  giới thiệu việc làm (GTVL) nơi đang hưởng TCTN về việc tìm kiếm việc làm hoặc bị tam giam theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. NLĐ đang hưởng TCTN bị tạm dừng hưởng TCTN trong hai trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng TCTN thì vẫn được hưởng của cả tháng đó.
Những trường hợp tạm dừng hưởng TCTN được tiếp tục hưởng là NLĐ vẫn trong thời gian hưởng TCTN theo quy định tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng với trung tâm GTVL về việc tìm kiếm việc làm; NLĐ vẫn trong khoảng thời gian hưởng TCTN sau thời gian bị tạm giam. Tuy nhiên, NLĐ sẽ không được truy lĩnh thời gian hưởng TCTN bị tạm dừng.
Những trường hợp nào NLĐ bị chấm dứt hưởng TCTN?
- NLĐ bị chấm dứt hưởng TCTN trong các trường hợp: Hết thời hạn theo quyết định hưởng TCTN; có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự; hưởng lương hưu; sau 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm GTVL giới thiệu mà không có lý do chính đáng; 3 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm GTVL; ra nước ngoài định cư; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo và bị chết. NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng trong những trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng thì vẫn được hưởng TCTN của cả tháng đó.
Khi nào NLĐ hưởng trợ cấp một lần? Thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) mới được tính thế nào?
- NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng trợ cấp do có việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng tổng số tiền TCTN của số thời gian được hưởng TCTN còn lại. Sau khi chấm dứt hưởng TCTN thì thời gian đóng BHTN trước đó sẽ không được tính để hưởng TCTN cho lần sau. Thời gian đóng BHTN cho thời gian làm việc tiếp theo được tính lại từ đầu.
Xin ông nói rõ hơn về việc hỗ trợ học nghề và tư vấn việc làm trong thời gian NLĐ hưởng TCTN?
- NLĐ đang hưởng TCTN có nhu cầu học nghề sẽ được hỗ trợ thông qua các cơ sở dạy nghề, không hỗ trợ bằng tiền để NLĐ tự học nghề. Mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hưởng trợ cấp bằng mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật về dạy nghề.
Trường hợp NLĐ có nhu cầu học nghề với mức phí cao hơn mức chi phí học nghề quy định thì phần vượt quá mức chi phí học nghề do NLĐ chi trả. Thời gian hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo của từng nghề và từng NLĐ nhưng không quá 6 tháng. Thời gian bắt đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày NLĐ được hưởng TCTN hằng tháng.
NLĐ đang hưởng TCTN được Trung tâm GTVL tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, phù hợp với trình độ và kinh nghiệm làm việc của NLĐ. Thời gian NLĐ được trung tâm GTVL hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày hưởng TCTN hằng tháng và không quá tổng thời gian được hưởng TCTN theo quyết định của giám đốc Sở LĐ-TB-XH.
 
 
Người lao động đang hưởng TCTN thì vẫn được hưởng BHYT
Theo ông Trần Xuân Hải, NLĐ đang hưởng TCTN hằng tháng vẫn được hưởng chế độ BHYT theo quy định. BHXH Việt Nam đóng BHYT cho NLĐ hưởng TCTN. Trường hợp chấm dứt hưởng TCTN thì NLĐ không được hưởng BHYT và phải trả lại thẻ cho cơ quan BHXH theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.
 
 

 

Bài và ảnh: MAI THANH