Ai được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

27/12/2013 04:05 PM


Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc, người lao động (NLĐ) nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL). Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày trung tâm DVVL tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng TCTN; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng thì phải trả lời bằng văn bản cho NLĐ. Cơ quan BHXH chi trả trợ cấp cho NLĐ trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp. Đây là quy định tại điều 46 Luật Việc làm về TCTN vừa được Quốc hội thông qua.
Điều kiện hưởng TCTN
Về điều kiện để hưởng TCTN, luật quy định: NLĐ đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau: Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc (trừ các trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng); đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc (đối với trường hợp làm việc với HĐLĐ, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và xác định thời hạn); đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ (đối với trường hợp làm việc theo HĐLĐ mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng); đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm DVVL theo quy định; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.
Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc chết thì không được hưởng TCTN.
Mức hưởng, thời gian hưởng TCTN
Mức hưởng TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với người đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.
Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN; sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Thời điểm hưởng TCTN được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng TCTN theo quy định.