TP.HCM: hộ nghèo được miễn phí mua BHYT

25/01/2014 04:47 PM


TT - UBND TP.HCM vừa có quyết định ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo giai đoạn 2014-2015. Theo đó, hộ nghèo có mức thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân 16-21 triệu đồng/người/năm, không phân biệt nội thành và ngoại thành.

Hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí mua bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Đối với hộ cận nghèo, ngân sách hỗ trợ 70% và người cận nghèo đóng góp 30% chi phí mua bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. TP.HCM hỗ trợ 50% chi phí mua bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho thành viên hộ nghèo và hộ cận nghèo vừa vượt chuẩn cận nghèo (có thu nhập trên 21 triệu đồng/người/năm) đang chạy thận nhân tạo. Hỗ trợ 15% đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh cho thành viên hộ nghèo và thành viên hộ cận nghèo, hộ nghèo - hộ cận nghèo vừa vượt chuẩn cận nghèo đang chạy thận nhân tạo. Hỗ trợ tiền ăn cho hộ nghèo khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế công lập.
Miễn 100% học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo (kể cả học phí buổi 2). Hỗ trợ 100% học phí cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Đối với hộ cận nghèo: hỗ trợ 50% học phí cho học sinh các cấp học phổ thông (kể cả học phí học buổi 2).
Tổng số hộ nghèo của TP.HCM đầu năm 2014 khoảng 130.000 hộ, cận nghèo khoảng 50.000 hộ (trong đó có khoảng 15.000 hộ trong danh sách vượt chuẩn cận nghèo năm 2013 và tổ chức điều tra mới khoảng 35.000 hộ).