TIN MỚI NHẤT Phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng BHXH tại các xã, phường mới thành lập

18/03/2020 10:02 AM


Về xem xét, giải quyết phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng BHXH tại các xã, phường mới thành lập, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH gửi BHXH Việt Nam.

(ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ Điều 21 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, việc xem xét, giải quyết chế độ phụ cấp khu vực tại các xã, phường mới được thành lập (do sáp nhập hoặc chia tách) đối với những người trước đó đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và hưởng phụ cấp khu vực cần dựa vào chế độ phụ cấp khu vực của xã, phường mới được thành lập đó.

Trường hợp xã, phường mới thành lập có phụ cấp khu vực thì những người trước đó đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và hưởng phụ cấp khu vực được hưởng mức phụ cấp khu vực theo mức phụ cấp khu vực tại xã, phường mới thành lập; trường hợp xã, phường mới thành lập không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực.

Sau khi nhận được Công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn về Thực hiện Công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân hướng dẫn về việc hưởng phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng BHXH khi sáp nhập cấp xã thành địa bàn hành chính mới. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh để BHXH Việt Nam báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung.

Theo: www.tapchibaobaohiemxahoi.gov.vn