Việc sử dụng tiền quỹ trong lĩnh vực an sinh xã hội phải cân nhắc đến tiêu chí ổn định vĩ mô

09/04/2020 07:48 AM


Thường trực UB Các vấn đề xã hội đề nghị Chính phủ cân nhắc một số nội dung như đề xuất Sử dụng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm để chi trả thất nghiệp cho người lao động. Tuy nhiên báo cáo chưa nêu rõ đây là ngân sách Nhà nước vay từ Qũy hay xin ứng trước. Việc sử dụng tiền quỹ trong lĩnh vực an sinh xã hội phải cân nhắc đến tiêu chí ổn định vĩ mô. Việc sử dụng ngắn hạn khi chưa đưa ra phương án cụ thể sẽ gây khó khăn nếu đại dịch kéo dài trong trường hợp xấu nhất.

Trước cuộc họp sáng 8/4, UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã gửi văn bản nêu ý kiến của Thường trực UB về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Cùng với báo cáo thẩm tra của UB Tài chính– Ngân sách, ý kiến của các cơ quan liên quan sẽ thêm thông tin để UB Thường vụ Quốc hội quyết định các nội dung.

Theo dự báo cho thấy dịch kéo dài tới tháng 6, sẽ có ít nhất 1 triệu người lao động mất việc. Vì vậy, Thường trực UB Các vấn đề xã hội nêu băn khoăn về khoản hỗ trợ giữa người lao động đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm và người lao động chưa đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm.

Trước đó, với quyết tâm để không ai bị bỏ lại phía sau, dù phải gồng mình để ngăn chặn dịch bệnh và dịch ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế. Nhưng Chính phủ vẫn nỗ lực chia sẻ với những khó khăn mà người dân, doanh nghiệp đang gặp phải. Điều đó được thể hiện tại gói hỗ trợ an sinh chưa từng có tiền lệ cho hàng triệu người dân.

Cụ thể, theo dự thảo Nghị quyết hỗ trợ những người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, các đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ bao gồm:

- Người lao động tạm dừng lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-1 đang làm việc tại các doanh nghiệp: Được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

- Người lao động phải nghỉ việc vì Covid-19 mà chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có cam kết hợp đồng lao động và bị mất việc làm: Được hỗ trợ 01 triệu đồng/người/tháng. Hộ nghèo, cận nghèo: Được hỗ trợ 01 triệu đồng/tháng…

Nhưng theo Thường trực UB, với người lao động tự do hoặc chưa đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, thường là những người yếu thế, dễ bị tổn thương, thuộc nhóm tác động nặng nề do dịch bệnh hoành hành. Nhóm này, rất cần được hưởng chế độ giống nhóm người có quan hệ lao động khác. Do đó, Thường trực UB đề nghị Chính phủ cân nhắc thêm về việc đề xuất mức hỗ trợ để có sự tương đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự cân bằng, Thường trực UB Các vấn đề xã hội cũng đề nghị Chính phủ cân nhắc thêm đối với các nhóm đối tượng yếu thế khác như người cao tuổi hoặc người trong diện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội. Nhằm giúp họ đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cuộc sống bình ổn trong thời gian đại dịch.

Ngoài ra, Chính phủ còn đề xuất Sử dụng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm để chi trả thất nghiệp cho người lao động. Tuy nhiên báo cáo chưa nêu rõ đây là ngân sách Nhà nước vay từ Qũy hay xin ứng trước. Việc sử dụng tiền quỹ trong lĩnh vực an sinh xã hội phải cân nhắc đến tiêu chí ổn định vĩ mô. Việc sử dụng ngắn hạn khi chưa đưa ra phương án cụ thể sẽ gây khó khăn nếu đại dịch kéo dài trong trường hợp xấu nhất.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển khẳng định UB Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc cần ban hành một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thống nhất các nguyên tắc hỗ trợ như báo cáo của Chính phủ đã xác định, trong đó UB Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh nguyên tắc tập trung hỗ trợ cho các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm, không đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm công bằng, đúng đối tượng và hợp lý; công khai, minh bạch, chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội và người dân.

Đồng thời, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần rà soát, đánh giá kỹ các tác động của các chính sách được đề xuất, nhất là những tác động liên quan đến thu, chi ngân sách, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cân đối các nguồn lực theo thứ tự phù hợp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, thủ tục. Việc xác định đối tượng và mức hỗ trợ cần được quy định cụ thể, làm rõ các tiêu chí, tránh bị lợi dụng hoặc trục lợi chính sách. Một số vấn đề liên quan đến việc xác định và hỗ trợ hộ cận nghèo hay lao động tự do nên tính đến việc giao cho các địa phương trên cơ sở nguồn lực của mình và thực tế để tự cân đối. Việc thực hiện chính sách tín dụng cần cân nhắc việc cho vay mà không có tài sản đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365, tránh việc dẫn đến những rủi ro. Thống nhất thời gian hỗ trợ được thực hiện không quá 3 tháng, nếu trong trường hợp phải kéo dài thì cần báo cáo UB Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị sau khi các chính sách được ban hành, các ngành, các cấp cần chủ động, tổ chức thực hiện ngay, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm sự hỗ trợ kịp thời đến với người dân, hạn chế đến mức thấp nhất “độ trễ” của chính sách khi đi vào cuộc sống. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để không xảy ra hiện tượng tiêu cực. UB Thường vụ Quốc hội mong rằng, các chính sách này ra đời sẽ tiếp nối, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng xã hội. Từ đó sẽ tiếp tục khơi dậy nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân ái trong xã hội đối với hoạt động thiện nguyện để sẻ chia, giúp đỡ những đồng bào còn khó khăn trong suốt thời gian chống dịch cũng như sau khi dịch bệnh kết thúc, phát huy truyền thống quý báu “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam.

Phạm Tú (Theo Dantri)